Initiatief Deze site is een initiatief om het Betekoppencarnaval wereldwijd te promoten en alle Betekoppen, waar dan ook ter wereld, mee te laten genieten (in fotovorm) van het mooie en gezellige Sasse Betekoppencarnaval in al zijn facetten, niets meer, niets minder, gewoon... zoals het is... We dienen met deze site dan ook absoluut GEEN commerciële belangen. Foto’s Getoonde foto’s zijn o.a. ook gemaakt door Paul Schelstraete en zijn voor deze site gebruikt met zijn toestemming. Tevens zijn foto's van Foto Piessens gebruikt (archief). Het is niet toegestaan deze site te framen en/of foto’s en anderssoortig beeldmateriaal te copiëren en/of te verspreiden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Om voorgaande reden is het beeldmateriaal door ons zoveel als mogelijk beschermd tegen het ongeoorloofd copiëren. Indien u een of meerdere foto's wilt ontvangen, maak dan gebruik van de < mail ons! > knop, wij sturen u dan de gevraagde foto('s) gratis via e-mail toe. Foto’s (op aanvraag) zijn ons inziens alleen bedoeld voor gebruik in huiselijke kring. Wanneer foto’s (op aanvraag) via e-mail zijn verstuurd naar de aanvrager/ontvanger gaan wij er van uit dat iedere aanvrager/ontvanger zijn/haar verantwoordelijkheden kent. Wij achten ons niet verantwoordelijk voor hoe, waar en wanneer deze foto’s worden gebruikt en/of gepubliceerd (al dan niet gemanipuleerd). Verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de aanvrager/ontvanger. Gepubliceerde foto’s kunnen gebruikt worden voor het samenstellen van een volgende uitgave van “De Betekop”, de jaarlijkse uitgave van “de leutigste krant van Betekoppenstad”, samengesteld voor-en-door carnavalvierend Sas en uitgegeven door CS De Betekoppen. Klachten Deze site is alleen bedoeld voor het geven van beeldinformatie aan onze bezoekers. Ondanks een selectieve keuze en integer gebruik van de door ons gemaakte en gepubliceerde foto’s kunt u, indien u om welke reden dan ook, bezwaren heeft omtrent de inhoud van deze site of delen ervan, dit ons via < Disclaimer-mail > laten weten. Op een gegronde klacht nemen wij zo snel mogelijk gepaste actie. De Betekoppen-Fotosite acht zich niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door de inhoud van informatie die al dan niet door derden wordt aangeboden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid heeft ook betrekking op eventuele - en door ons ongewilde - schending van intellectuele eigendomsrechten.